หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระเหลา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ทต.พระเหลา
 
 
  โครงสร้างองค์กร  
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลพระเหลา
 
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภา ทต.พระเหลา
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
       
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานฯ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
- งานนิติการ
- งานเลือกตั้ง
- งานการพาณิชย์
ฝ่ายปกครอง
- งานธุรการ
- งานกิจการสภา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานทะเบียนราษฎร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการจ่ายเงิน การรับเงินฯ
- งานนาส่งเงินฯ
- งานการตรวจสอบใบสำคัญฯ
- งานการจัดทำบัญชี
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานเกี่ยวกับเงินเดือนฯ
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ
งบประมาณฯ
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
- งานการจัดสรรเงินต่างๆ
- งานทะเบียนคุมรายได้ฯ
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานทำงบทดลองฯ
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ
- งานสรุปผล สถิติฯ
- งานแผนที่ภาษีฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ
- งานทะเบียนคุม
- งานการจำหน่าย พัสดุฯ
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาฯ
- งานบริการข้อมูล สถิติฯ
- งานธุรการ
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสำรวจ
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา
- งานการจัดทำราคากลาง
- งานจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานจัดทำทะเบียน
ประวัติโครงสร้าง
- งานผังเมืองฯ
- งานควบคุมอาคารฯ
- งานจัดทำทะเบียนควบคุม
การจัดซื้อฯ
- งานบริการข้อมูลฯ
- งานธุรการ
ฝ่ายการโยธา
- งานติดตั้งซ่อมบำรุงฯ
- งานเกี่ยวกับประปา
- งานตรวจสอบการก่อสร้างฯ
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การก่อสร้าง
- งานควบคุมการก่อสร้างฯ
- งานจัดทาทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรฯ
- งานแผนการบำรุงฯ
- งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันฯ
- งานช่วยเหลือด้านทรัพยากรฯ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานเครือข่ายทางการศึกษา
- งานศึกษานิเทศก์
- งานส่งเสริมคุณภาพฯ
- งานพัฒนาสื่อฯ
- งานบริหารงานบุคคลฯ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานการศึกษาปฐมวัย
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
- งานพิพิธภัณฑ์
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะฯ
- งานกิจกรรมเด็กฯ
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานการศึกษาฯ
- งานอนามัยฯ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็กฯ
- งานป้องกันและบำบัดฯ
- งานศึกษาค้นคว้าฯ
- งานจัดทำและพัฒนาระบบฯ
- งานรณรงค์และฝึกอบรม
- งานธุรการ
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันเฝ้าระวังฯ
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
- งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์ฯ
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานบริการและพัฒนา
ระบบการจัดการมูลฝอย
- งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
- งานสัตวแพทย์
- งานบริการ ข้อมูล สถิติฯ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
เทศบาลตำบลพระเหลา  
เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ : 045-525-667 โทรสาร : 045-525-667
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระเหลา
จำนวนผู้เข้าชม 1,392,101 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-146-6523