หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.พระเหลา
"เทศบาลตำบลพระเหลา เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน"
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านชุมชนพระเหลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนพระเหลา
ทต.พระเหลา
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
ว่าที่พันตรีชัยศรี พลเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
   
 
ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
การขยายเวลายื่นขอเงินกู้สำหรับคนพิการ ถึง 31 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกา [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ. [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 50 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบล [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หม [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ขยายเวลาระยะเวลาพิจารณาผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ.15 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
เชิญชวนวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
เชิญชวนวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
   
 
   
ประกาศ
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณล [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
ที่ อจ 0023.3/- การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 1798 ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนท้องถิ่น ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว620 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 1795 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 619 ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 1393 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 609 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว1797 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 610 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว1794 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 611 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.5/ว600 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 616 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.2/ว 1792 เลื่อนการดำเนินโครงการ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 617 การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่อจ 0023.2/ว 1769 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 618 การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 614 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.2/ว 1767 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 1780 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
   
   
 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พระเหลา การขยายเวลายื่นขอเงินกู้สำหรับคนพิการ ถึง 31 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พระเหลา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พระเหลา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกา [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ. [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.พระเหลา พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์สุขใจ ขับขร่ปลอดภัย ห [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.พระเหลา การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.พระเหลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณล [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.พระเหลา ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระเหลาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา (อย่า [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.พระเหลา ประมวลภาพบรรยากาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระเหลาและสมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลพระเหลา [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.พระเหลา เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.พระเหลา การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ทต.พระเหลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หม [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


ซื้อผ้าผูกประดับเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1844 อำนาจเจริญ (สำนักปลัด) โดยว [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างจัดทำเตาเผาขยะแบบครัวเรือน จำนวน ๑๒ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสปอตไลท์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง 2655 อำนาจเจริญ [ 12 ม.ค. 2564 ]วัสดุสำนักงาน (สำนักงาน) [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(สำรวจข้อมูลภาคสนาม)เพื่อจัดทำบัญชี [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตรกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตรกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 18 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 18 ธ.ค. 2563 ]เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ธ.ค. 2563 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนน คสล. (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทต.พระเหลา ซื้อผ้าผูกประดับเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1844 อำนาจเจริญ (สำนักปลัด) โดยว [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างจัดทำเตาเผาขยะแบบครัวเรือน จำนวน ๑๒ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสปอตไลท์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง 2655 อำนาจเจริญ [ 12 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา วัสดุสำนักงาน (สำนักงาน) [ 12 ม.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(สำรวจข้อมูลภาคสนาม)เพื่อจัดทำบัญชี [ 30 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุการเกษตรกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุการเกษตรกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 18 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 18 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 15 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 3 ธ.ค. 2563 ]ทต.พระเหลา วัสดุไฟ้า จำนวน ๒ รายการ [ 26 พ.ย. 2563 ]ทต.พระเหลา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ปริมาณขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรีย [ 23 พ.ย. 2563 ]ทต.พระเหลา จ้างยานพาหนะ รับ-ส่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ [ 16 พ.ย. 2563 ]

   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/Otop
สถานที่สำคัญ/Travel
 

OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านปทุมแก้ว

ฝายร่องหิน
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
เทศบาลตำบลพระเหลา  
เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ : 045-525-667 โทรสาร : 045-525-667
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระเหลา
จำนวนผู้เข้าชม 21,342 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-146-6523