หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.พระเหลา
"เทศบาลตำบลพระเหลา เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน"
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านชุมชนพระเหลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนพระเหลา
ทต.พระเหลา
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
ว่าที่พันตรีชัยศรี พลเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
   
 
สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระร [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์แผนการจำหน่ายรถ Mobile พานิชย์... ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐก [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติมตามพร [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ. 2564 (ภาษี) [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
การขยายเวลายื่นขอเงินกู้สำหรับคนพิการ ถึง 31 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกา [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ. [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 37 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 236 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หม [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ขยายเวลาระยะเวลาพิจารณาผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ.15 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 240 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
เชิญชวนวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
   
 
   
ประกาศ
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณล [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 151 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
   
   
 
อจ 0023.2/ว 3001 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2565  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.5/ว935 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564)  [ 4 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.3/ว928 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.3/ว2927 เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.2/ว 2960 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.1/ว932 การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.5/ว930 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.5/ว927 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.3/ว 925 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.3/ว 923 แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
อจ 0023.3/ว921 การจัดทําแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.5/ว917 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/ว 2942 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.2/ว2925 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/ว 2924 แนวทางดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/6345 ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/ว 2903 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์นื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/6337 ขอถอนหลักทรัพพ์ค้ำประกันพนักงานสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/ว 922 ว 922 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการขยะในระบบสารสนเทศด้วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี 2563 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
อจ 0023.3/ว920 มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 30 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
ทต.พระเหลา พิธีเปิดศูนย์พักคอย Covid - 19 care Center (CCC) โดยว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา ว่าที่พันตรี ชัยศรี พลเทพ นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พระเหลา โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พระเหลา กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พระเหลา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉล [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)ต้นแบบระดับอำเภอ ประจำปี 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์แผนการจำหน่ายรถ Mobile พานิชย์... ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐก [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พระเหลา โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แ [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา ขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติมตามพร [ 2 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.พระเหลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 1 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พระเหลา รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พระเหลา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการปี พ.ศ. 2564 (ภาษี) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พระเหลา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน พฤษภาคม 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำในชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ปร [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ค. 2564 ]ซื้อดอกคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหล [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง อจ.ถ. ๑ [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล)ู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศต่างๆ ประจำปี [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยว [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลพระเหลาแห่งที่ 2 16 ไร่ โดยว [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหล [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง อจ.ถ. ๑ [ 15 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนน คสล. (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 0  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทต.พระเหลา วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำในชุมชนเทศบาลตำบลพระเหลา ปร [ 29 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อดอกคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหล [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างซ่อมแซมรถเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุคอพิวเตอร์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง อจ.ถ. ๑ [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดเทศบาล)ู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศต่างๆ ประจำปี [ 19 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยว [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลพระเหลาแห่งที่ 2 16 ไร่ โดยว [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหล [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง อจ.ถ. ๑ [ 15 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บง 3922 อจ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่า [ 15 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโร [ 15 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโร [ 15 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/Otop
สถานที่สำคัญ/Travel
 

OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านปทุมแก้ว

ฝายร่องหิน
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
เทศบาลตำบลพระเหลา  
เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ : 045-525-667 โทรสาร : 045-525-667
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระเหลา
จำนวนผู้เข้าชม 106,501 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-146-6523