หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.พระเหลา
"เทศบาลตำบลพระเหลา เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน"
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านชุมชนพระเหลา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชุมชนพระเหลา
ทต.พระเหลา
1
2
3
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
ว่าที่พันตรีชัยศรี พลเทพ
นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
 
   
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
การขยายเวลายื่นขอเงินกู้สำหรับคนพิการ ถึง 31 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายกา [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ. [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 27 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวแล [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเหลา [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 36 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 100 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
   
ข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 162 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำห้วยพระเหลาบ้านตำแย หม [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ขยายเวลาระยะเวลาพิจารณาผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ.ถ.15 [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 177 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อจ. [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
เชิญชวนวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
เชิญชวนวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
   
 
   
ประกาศ
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณล [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
 
   
 
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1203  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1214  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
   
   
 
ที่ อจ 0023.2/ว 2157 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2155 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2185 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2146 การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2183 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2165 การบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.2/ว ๒๑๖๘ สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว2154 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบอนนไลน์ (e-learning)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.5/ว729 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.5/ว728 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2164 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 2156 การสำรวจข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 732 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.2/ว 2166 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.2/ว2056 สป0023.2/ว2056 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว721 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.5/ว407 สป0023.5/ว407 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมาและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว715 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
สป0023.5/ว405 สป0023.5/ว405 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว 720 ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
   
   
 
ทต.พระเหลา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พระเหลา โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พระเหลา เทศบาลตำบลพระเหลา บริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค มอบให้ประชาชนบ้านดงคำเดือย หมู่ที [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.พระเหลา กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการในเขตพื [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.พระเหลา ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเหลา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.พระเหลา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเหลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 วันที่ 12 พฤ [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.พระเหลา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเหลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.25 [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.พระเหลา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเหลาครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.พระเหลา คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลพระเหลา [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.พระเหลา ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.พระเหลา การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเหลา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.พระเหลา การขยายเวลายื่นขอเงินกู้สำหรับคนพิการ ถึง 31 พ.ค. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.พระเหลา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.พระเหลา กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ทต.พระเหลา นายอาจอง ผิวงาม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
   
 
 
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยายนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง)หมายเลขทะเบียน บง ๒๖๕๕ อำนาจเจริญ จำ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายเตือนห้ามรถผ่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกเคลือบมันอย่างดีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2 [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาพ่นหมอกควันในพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจ [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำผ้าม่านและผ้าคลุมโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ซื้อถ่านอัคลาไลน์ 2A ขนาด 1.5V สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา [ 11 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]

   
 
   
กระดาน
สนทนา
 
สอบถามความคืบหน้าการก่อสร้างถนน คสล. (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 0  
   
 
 
   
ประกาศ
e-GP ในเครือข่าย
 


ทต.พระเหลา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยายนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง)หมายเลขทะเบียน บง ๒๖๕๕ อำนาจเจริญ จำ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำป้ายเตือนห้ามรถผ่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้ออาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกเคลือบมันอย่างดีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2 [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาพ่นหมอกควันในพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจ [ 18 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำผ้าม่านและผ้าคลุมโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสารีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อถ่านอัคลาไลน์ 2A ขนาด 1.5V สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา [ 11 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ทต.พระเหลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี [ 8 เม.ย. 2564 ]ทต.พระเหลา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพระเหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 เม.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์/Otop
สถานที่สำคัญ/Travel
 

OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านปทุมแก้ว

ฝายร่องหิน
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
  คู่มือประชาชน
 
 เอกสาร แบบฟอร์ม
 สำหรับติดต่อราชการ
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Poll สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
เทศบาลตำบลพระเหลา  
เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ : 045-525-667 โทรสาร : 045-525-667
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระเหลา
จำนวนผู้เข้าชม 98,867 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-146-6523