สำนักงานเทศบาลตำบลพระเหลา
19 หมู่ที่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4546-3502  E-mail : admin@phalao.go.th
Powered By WNT.CO.TH